სხვა ამბები

co-ceo-klavs

CO (ცეო) კლავს!

usafrTxo-zamTari

უსაფრთხო ზამთარი