ჩემი ბიზნესის უსაფრთხოება

ჩემი ბიზნესის უსაფრთხოება

 თუ იგრძენით გაზის სუნი ! სასწრაფოთ გადაკეტეთ გაზის ონკანები, გააღეთ ფანჯრები და გაანიავეთ ფართი . დარეკეთ სწრაფი რეაგირების სამსახურის ნომერზე 114 და დატოვეთ სახლი.

თქვენი ბიზნესის უსაფრთხოებისთვის- დაუშვებელია გაზის ქსელის და გაზზე მომუშავე დანადგარების თვითნებური მონტაჟი. ანდეთ საქმე კვალიფიციურ  სპეციალისტებს .

აუცილებელია ! თბილისი ენერჯის სპეციალისტებს მისცეთ საშუალება თქვენი ბიზნესის  ფართში შეამოწმონ გაზმომარაგების ქსელი.

კატეგორიულად აკრძალულია ! გათიშული გაზის ქსელის თვითნებური ჩართვა ან ან გაზზე მომუშავე დანადგარების თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს შეუქმნით ადგილზე მყოფ ადამიანებს.

დაუშვებელია გაზის ქსელის და გაზზე მომუშავე დანადგარების დამონტაჟება სარდაფებში ან ისეთ ფართში რომელიც არ ნიავდება.

ვიდრე ოფისს ან სხვა კომერიცულ ფართს  იქირავებთ, იგირავებთ ან იყიდით, აუცილებლად მოითხოვეთ გაზის შიდა ქსელის უსაფრთხოების შემოწმება. არ გადახვიდეთ ახალ ფართში ვიდრე არ დარწმუნდებით რომ თქვენი უსაფრთხოება დაცულია.

თქვენი ბიზნესის უსაფრთხოებისთვის,  დარეკეთ ნებისმიერ დროს და შევამოწმებთ თქვენს შიდა ქსელს. მომსახურება უფასოა

2 40 40 04 ან 114

რჩევები თბილისი ენერჯისგანTbilisi-enerjis-Tanamshromelis-vinaobis-da-gamocdil

უსაფრთხოების ვიდეო 1

zamTarshi-zedmeti-xarjisgan-Tavis-asarideblad-gaTbo

უსაფრთხოების ვიდეო 2

Tu-axal-binashi-an-ofisshi-gadasvlas-gegmav--manamde

უსაფრთხოების ვიდეო 3

saxlshi-an-daxurul-sivrceshi-daushvebelia--ghiakameria

უსაფრთხოების ვიდეო 4

saxlidan-gasvlamde-gadaketeT-gazis-onkanebi-ar-dag

უსაფრთხოების ვიდეო 5

saxlidan-gasvlis-win-gadaketeT-gazqura-gamaTbobeli

უსაფრთხოების ვიდეო 6

ar-sheiZleba-gaTishuli-gazis-qselis-TviTneburi-charTv

უსაფრთხოების ვიდეო 7

remontis-dros-aucileblad-miaqcieT-yuradgheba-xelosn

უსაფრთხოების ვიდეო 8

Tu-binashi-ar-cxovrobT-da-daketilia-Tundac-droebiT-

უსაფრთხოების ვიდეო 9

arasdros-datovoT-gazqura-uyuradghebod-rodesac-saWme

უსაფრთხოების ვიდეო 10

Tu-gindaT-gaigoT-rogor-moixmaroT-gazi-ekonomiurad-

უსაფრთხოების ვიდეო 11

rchevebi-Tbilisi-enerjisgan

უსაფრთხოების ვიდეო 12

rom-ar-iyo-safrTxeshi---meti-usafrTxoebisTvis-uyure

უსაფრთხოების ვიდეო 13

rom-ar-afeTqde---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-video

უსაფრთხოების ვიდეო 14

rom-ar-afeTqde---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-video

უსაფრთხოების ვიდეო 15

rom-ar-moiwamlo---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-vide

უსაფრთხოების ვიდეო 16

rom-ar-afeTqde---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-video

უსაფრთხოების ვიდეო 17

rom-ar-moiwamlo---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-vide

უსაფრთხოების ვიდეო 18

rom-ar-daghupo-sheni-ojaxi---meti-usafrTxoebisTvis-u

უსაფრთხოების ვიდეო 19

rom-ar-mokla-mezobeli---meti-usafrTxoebisTvis-uyur

უსაფრთხოების ვიდეო 20

rom-ar-moiwamlo---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-vide

უსაფრთხოების ვიდეო 21

rom-ar-afeTqde---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-video

უსაფრთხოების ვიდეო 22