ჩემი ოჯახის უსაფრთხოება

ჩემი ოჯახის უსაფრთხოება

1. თუ იგრძენით გაზის სუნი ! სასწრაფოდ გადაკეტეთ გაზის ონკანები, გააღეთ ფანჯრები და გაანიავეთ ფართი . დარეკეთ სწრაფი რეაგირების სამსახურის ნომერზე 114 და დატოვეთ სახლი.

2. თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის- დაუშვებელია გაზის ქსელის და გაზზე მომუშავე დანადგარების თვითნებური მონტაჟი. ანდეთ საქმე კვალიფიციურ სპეციალისტებს .

3. აუცილებელია! სახლიდან გასვლის წინ გაზის დანადგარებზე ონკანები გადაკეტოთ.

4. რეკომენდირებულია ზამთრის სეზონის გასვლის შემდეგ გაზზე მომუშავე გამათბობლებზე გაზის ონკანები გადავკეტოთ

5. რეკომენდირებულია ! თუ ბინაში არ ცხოვრობთ და დაკეტილია (თუნდაც დროებით) დაგვირეკეთ და მოითხოვეთ გაზის მიწოდების დროებით შეწყვეტა თქვენი სახლის და მეზობლების უსაფრთხოებისთვის.

6. აუცილებელია ! თბილისი ენერჯის სპეციალისტებს მისცეთ საშუალება თქვენს საცხოვრებელ ფართში შეამოწმონ გაზმომარაგების ქსელი.

7. კატეგორიულად აკრძალულია ! გათიშული გაზის ქსელის თვითნებური ჩართვა ან ან გაზზე მომუშავე დანადგარების თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენი ოჯახის და მეზობლების სიცოცხლეს საფრთხეს შეუქმნით.

8. დაუშვებელია გაზის ქსელის და გაზზე მომუშავე დანადგარების დამონტაჟება სარდაფებში ან ისეთ ფართში რომელიც არ ნიავდება.

9. ვიდრე სახლს ან ოფისს იქირავებთ, იგირავებთ ან იყიდით, აუცილებლად მოითხოვეთ გაზის შიდა ქსელის უსაფრთხოების შემოწმება. არ გადახვიდეთ ახალ ფართში ვიდრე არ დარწმუნდებით რომ თქვენი უსაფრთხოება დაცულია. დარეკეთ ცხელის ხაზის ნომერზე 2 40 40 04 მომსახურება უფასოა

10. აუცილებელია საცხოვრებელ ფართში სადაც დამონტაჟებულია გაზზე მომუშავე ხელსაწყოები გამართულად მუშაობდეს სავენტილაციო არხი, ფანჯარას ჰქონდეს სარკმელი ან გადმოსაკიდი ფანჯარა.

რჩევები თბილისი ენერჯისგანTbilisi-enerjis-Tanamshromelis-vinaobis-da-gamocdil

უსაფრთხოების ვიდეო 1

zamTarshi-zedmeti-xarjisgan-Tavis-asarideblad-gaTbo

უსაფრთხოების ვიდეო 2

Tu-axal-binashi-an-ofisshi-gadasvlas-gegmav--manamde

უსაფრთხოების ვიდეო 3

saxlshi-an-daxurul-sivrceshi-daushvebelia--ghiakameria

უსაფრთხოების ვიდეო 4

saxlidan-gasvlamde-gadaketeT-gazis-onkanebi-ar-dag

უსაფრთხოების ვიდეო 5

saxlidan-gasvlis-win-gadaketeT-gazqura-gamaTbobeli

უსაფრთხოების ვიდეო 6

ar-sheiZleba-gaTishuli-gazis-qselis-TviTneburi-charTv

უსაფრთხოების ვიდეო 7

remontis-dros-aucileblad-miaqcieT-yuradgheba-xelosn

უსაფრთხოების ვიდეო 8

Tu-binashi-ar-cxovrobT-da-daketilia-Tundac-droebiT-

უსაფრთხოების ვიდეო 9

arasdros-datovoT-gazqura-uyuradghebod-rodesac-saWme

უსაფრთხოების ვიდეო 10

Tu-gindaT-gaigoT-rogor-moixmaroT-gazi-ekonomiurad-

უსაფრთხოების ვიდეო 11

rchevebi-Tbilisi-enerjisgan

უსაფრთხოების ვიდეო 12

rom-ar-iyo-safrTxeshi---meti-usafrTxoebisTvis-uyure

უსაფრთხოების ვიდეო 13

rom-ar-afeTqde---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-video

უსაფრთხოების ვიდეო 14

rom-ar-afeTqde---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-video

უსაფრთხოების ვიდეო 15

rom-ar-moiwamlo---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-vide

უსაფრთხოების ვიდეო 16

rom-ar-afeTqde---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-video

უსაფრთხოების ვიდეო 17

rom-ar-moiwamlo---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-vide

უსაფრთხოების ვიდეო 18

rom-ar-daghupo-sheni-ojaxi---meti-usafrTxoebisTvis-u

უსაფრთხოების ვიდეო 19

rom-ar-mokla-mezobeli---meti-usafrTxoebisTvis-uyur

უსაფრთხოების ვიდეო 20

rom-ar-moiwamlo---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-vide

უსაფრთხოების ვიდეო 21

rom-ar-afeTqde---meti-usafrTxoebisTvis-uyure-video

უსაფრთხოების ვიდეო 22