• ორგანიზაციის ცხელი ხაზი 240 40 04
  • სწრაფი რეაგირების სამსახური 114

საჯაროდ გამოქვეყნებული დადგენილებები

გაცნობებთ, რომ თუ შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების მხარისათვის ჩაბარება ვერ ხერხდება, ის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით საჯაროდ ცხადდება კომპანიის ადმინისტრაციულ შენობაში და ოფიციალურ ვებ. გვერდზე და მხარისათვის ჩაბარებულად ითვლება საჯაროდ გამოცხადებიდან მე-3 დღეს.
შენიშვნა: შპს "თბილისი ენერჯის" დასაბუთებული დადგენილების ჩაბარება შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ა. მიცკევიჩის ქ. #18ა.
  • სახელი
  • გვარი
  • დეტალურად
  • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
  • ნოლა
  • დეტალურად
  • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
  • ანთე
  • დეტალურად