საჯაროდ გამოქვეყნებული დადგენილებები

გაცნობებთ, რომ თუ შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების მხარისათვის ჩაბარება ვერ ხერხდება, ის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით საჯაროდ ცხადდება კომპანიის ადმინისტრაციულ შენობაში და ოფიციალურ ვებ. გვერდზე და მხარისათვის ჩაბარებულად ითვლება საჯაროდ გამოცხადებიდან მე-3 დღეს.
შენიშვნა: შპს "თბილისი ენერჯის" დასაბუთებული დადგენილების ჩაბარება შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ა. მიცკევიჩის ქ. #18ა.
 • სახელი
 • გვარი
 • დეტალურად
 • ინდივიდუალური მეწარმე თინათინ
 • გევორკოვი
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • გელათი 95
 • დეტალურად
 • ინდივიდუალური მეწარმე
 • რევაზ თაბუკაშვილი
 • დეტალურად
 • შპს
 • ჯორჯია ინტერნეშენალ ედუქეიშენ ინვესტმენტი
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • ქართულ ესპანური სამშენებლო კომპანია 2017
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • ფასტ მოტორსი
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • თოლია
 • დეტალურად
 • ინდივიდუალური მეწარმე
 • ლევანი ქათამაძე
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • გერმა პური
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • პსპ ფარმა
 • დეტალურად
 • ააიპ
 • გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
 • დეტალურად
 • ინდივიდუალური მეწარმე
 • არტურ გამბაროვი
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • საქართველოს მცენარეული ზეთების კომპანია ქარვა
 • დეტალურად
 • ინდივიდუალური მეწარმე
 • ია ცქიფურიშვილი
 • დეტალურად