ჩემი ბიზნესის ტარიფი

ბუნებრივი გაზის მოხმარების მიმდინარე ტარიფები არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის
    ბუნებრივი გაზის ტარიფი/ფასი 1 მ3 - ზე  
 ჩამონათვალი ბუნებრივი გაზის მიწოდების არეალი   მოხმარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით მიწოდების ტარიფი (ტრანსპორტირების ტარიფთან ერთად) დღგ-ს ჩათვლით განაწილების/გატარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით  დოკუმენტი
1.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები შპს "თბილისი ენერჯი"  1.3500 1.22734 0.12266 ხელშეკრულება
2.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები დღგ-სგან განთავისუფლებული  შპს "თბილისი ენერჯი" 1.1441 1.04015 0.10395 ხელშეკრულება
3.ბუნებრივი გაზის გატარება გამანაწილებელ ქსელში  შპს "თბილისი ენერჯი" 0.12266 0.00000 0.122661 ხელშეკრულება
4.გაზგასამართი სადგურები  შპს "თბილისი ენერჯი"       ხელშეკრულება