• ორგანიზაციის ცხელი ხაზი 240 40 04
  • სწრაფი რეაგირების სამსახური 114

ჩემი ბიზნესის ტარიფი

ბუნებრივი გაზის მოხმარების მიმდინარე ტარიფები არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის
    ბუნებრივი გაზის ტარიფი/ფასი 1 მ3 - ზე  
 ჩამონათვალი ბუნებრივი გაზის მიწოდების არეალი   მოხმარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით მიწოდების ტარიფი (ტრანსპორტირების ტარიფთან ერთად) დღგ-ს ჩათვლით განაწილების/გატარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით  დოკუმენტი
1.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები შპს "თბილისი ენერჯი"  0.86000 0.73734 0.12266 ხელშეკრულება
2.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები დღგ-სგან განთავისუფლებული  შპს "თბილისი ენერჯი" 0.728814 0.624864 0.10395 ხელშეკრულება
3.ბუნებრივი გაზის გატარება გამანაწილებელ ქსელში  შპს "თბილისი ენერჯი" 0.12266 0.00000 0.12266 ხელშეკრულება
4.გაზგასამართი სადგურები  შპს "თბილისი ენერჯი"       ხელშეკრულება

 

ბუნებრივი გაზის მოხმარების ტარიფები 2021 წლის 3 იანვრიდან არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის
    ბუნებრივი გაზის ტარიფი/ფასი 1 მ3 - ზე  
 ჩამონათვალი ბუნებრივი გაზის მიწოდების არეალი   მოხმარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით მიწოდების ტარიფი (ტრანსპორტირების ტარიფთან ერთად) დღგ-ს ჩათვლით განაწილების/გატარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით  დოკუმენტი
1.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები შპს "თბილისი ენერჯი"  1.10 0.97734 0.12266 ხელშეკრულება
2.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები დღგ-სგან განთავისუფლებული  შპს "თბილისი ენერჯი" 0.9322 0.82825 0.10395 ხელშეკრულება