ჭკვიანი მრიცხველები

ჭკვიანი მრიცხველები

themis®UNO – GSM/GPRS

ბუნებრივი აირის დიაფრაგმული მრიცხველები ელექტრონული ინდექსით BK-G…ETe

 

გამოყენების სფერო:

“Honeywell” წარმოების ბუნებრივი აირის ინტელექტიანი მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველები გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულებისათვის  (BK-G…ETe G4;G6).

 

მოკლე აღწერა:

The themis®uno ელექტრონული ინდექსი უზრუნველყოფს ისეთ ფუნქციებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად სცდებიან მარტივი მონაცემის დისტანციური წაკითხვა-გადაცემის მახასიათებელ ფუქციის საზღვრებს.

არსებული ფუნქციები (მოხმარების დროის, დატვირთვის პროფილი, კომუნიკაციის დროის ინტერვალის კონტროლი, მონაცემების რეგისტრაცია, ელექტრონული ტემპერატურული კომპენსაცია და სხვა) კონფიგურირებული შეიძლება იყოს იმდაგვარად, რომ დაკმაყოფილებული იყოს ცალკეული მომხმარებლის მოთხოვნები.

The themis®uno აღჭურვილია GSM/GPRS WAN კომუნიკაციით, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხოდ მონაცემების გაცვლას სისტემებს შორის. BK-G4ETe და BK-G6ETe The themis®uno ინდექსით შეესაბამება იტალიური UNI-TS11291 სპეციფიკაციის მოთხოვნებს.

დიაფრაგმულ მრიცხველში ჩაშენებული სარქველი „Valve Ve” იძლევა ბუნებრივი აირის მიწოდების დისტანციურად გათიშვის და ჩართვის შესაძლებლობას. ბუნებრივი აირის ქსელიდან/დანადგარებიდან გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად, სარქველის გახსნის წინ ხდება მრიცხველის შემდგომ (გაზის დინების მიმართულებით) ქსელის/დანადგარების  მიერთების ინტელექუალური შემოწმება. გაჟონვის აღმოჩენის შემთხვევაში სარქველი ავტომატურად იკეტება.

მრიცხველში ინტეგრირებული ელექტრონული ტემპერატურული კომპენსაციის სისტემა შესაძლებელს ხდის ბუნებრივი აირის მოცულობის დაყვანას ბაზისურ ტემპერატურაზე. მრიცხველის დისფლეიზე ხდება  მოცულობის ინდიკაცია და გადაეცემა მონაცემთა შეგროვების შესაბამის სისტემას.

 

ძირითადი მახასიათებლები:

 • ► WAN კომუნიკაცია -GSM/GPRS (DLMS-UNI-TS11291).
 • ► ტემპერატურის ელექტრონული კომპენსაცია.
 • ► სარქველის ლოკალური და დისტანციური მართვის მხარდაჭერა.
 • ► ავტონომიურად ფუნქციონირების ხანგრძლივი ვადა
 • ► 15 წელი, დამოკიდებულია GPRS მოხმარებაზე
 • ► ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია კომუნიკაციის გამოყენების სიხშირეზე.
 • ► ინტელექტუალური აღრიცხვის გაფართოებული ფუნქციები:
 • ► მოხმარების პროფილები/მოხმარების დატვირთვის პროფილები.
 • ► მოხმარების დროისა და ბლოკირების ტარიფები.
 • ► შემთხვევებისა და საფრთხეების სიგნალიზაცია.
 • ► დროის სინქრონიზაცია.
 • ► პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხო უსადენო განახლება DLMS-UNI-TS11291 შესაბამისად.
 • ► ელ. კვების ელემენტის შეცვლა შესაძლებელია საველე პირობებში მონაცემთა დაკარგვის გარეშე.
 • ► დაცვის ხარისხი IP65.
 • ► გარემო პირობები:
 • ► ბაზისური ტემპერატურა 20 °
 • ► ბუნებრივი აირის ტემპერატურა: -25°C-დან +45°C-მდე.
 • ► გარემო ტემპერატურა -25°C-დან +45°C-მდე.
 • ► არქივი
 • ► საათური მოხმარების მნიშვნელობები: 4560 ჩანაწერი - 190 დღე.
 • ► დღიური მოხმარების მნიშვნელობა - 190 ჩანაწერი.
 • ► ყოველთვიური მოხმარები მნიშვნელობა - 13 ჩანაწერი.
 • ► შემთხვევების არქივი - 100 ჩანაწერი.

 

BK-G4ETe და BK-G6ETe მოცულობითი დიაფრაგმული მრიცხველების მახასიათებლები:

მახასიათებლები

BK-G4ETe

BK-G6ETe

მინიმალური ხარჯი (Qmin), 3/სთ

0,04

0,06

ნომინალური ხარჯი (Qnom), 3/სთ

4

6

მაქსიმალური ხარჯი (Qmax), 3/სთ

6

10

ციკლური მოცულობა, დმ3

1,2

2

გაბარიტები, მმ

195x215x175

340x255x185

მისაერთებელი მილყელების ცენტრთაშორისი მანძილი, მმ

110

200/250

მასა, კგ

2,6

2,8

მგრძნობელობის ზღვარი, მ3/სთ

0,008

წნევის კარგვა Qmax-ზე, არ აღემატება, პა

250/300

დასაშვები ფარდობითი ცდომილების ზღვრები, არ უნდა აღემატებოდეს, %

QminQ≤0,1Qnom,

0,1 QnomQQmax

 

 

±3

                             ±1,5

დანაყოფის ფასი დაბალი თანრიგის ელ. ინდექსისათვის, მ3

0,001

ელ. ინდექსის თანრიგების ტევადობა, მ3

999999,999

ექსპლუატაციის საშუალო ვადა, წელი, არა ნაკლებ

15