სხვა ამბები

-Tbilisi-enerjis-arasayofacxovrebo-momxmareblebisT

თბილისი ენერჯის არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის, 2024 წლის 1 იანვრიდან ბუნებრივი გაზის ღირებულება იზრდება

შპს „თბილისი ენერჯი“ დედაქალაქის უმსხვილესი ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატია, რომელიცთითქმის ნახევარმილიონზე მეტ აბონენტს ემსახურება,მათ შორის 20 000-მდე არასაყოფაცხოვრებომომხმარებელს. კომპანიის სალიცენზიო პირობაამომხმარებელთა უსაფრთხო და უწყვეტი გაზმომარაგება.

მომწოდებლების მიერ, შესასყიდი ბუნებრივი გაზის ფასის გაზრდის გამო, კომპანია იძულებულიაარასაყოფაცხოვრებო ტარიფი დააკორექტიროს. გამომდინარე აქედან, 2024 წლის 1-ლი იანვრიდან შპს „თბილისი ენერჯის“ არასაყოფაცხოვრებოხმარებლებისთვის მისაწოდებელი ბუნებრივი გაზის ფასი ერთ კუბურ მეტრზე 1.24 (ერთი ლარი და 24 თეთრი)ლარის ნაცვლად განისაზღვრება 1.29 (ერთი ლარი და 29თეთრი) ლარი, დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით.

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ბუნებრივი გაზის ფასი არ იცვლება საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის და ტარიფი კვლავ 0.539708 ლარი იქნება ერთ კუბურ მეტრზე.