განაცხადის ფორმები

განაცხადის შესავსებად მიჰყევით ბმულს: www.my.te.ge


1.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი (ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში)
2.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი (ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთება, გამოყოფილი ქონების შემთხვევაში)
3.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი (ერთდროულად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების შემთხვევაში) 
4. არსებული დაბალი წნევის 0-6 კუბ.მ/სთ სიმძლავრის მრიცხველის, ჭკვიანი მრიცხველით ჩანაცვლების შესახებ განაცხადი
5.ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებული ობიექტის პირველადი გაზმომარაგების დაწყების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი
5.1 მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის შესახებ განაცხადი


ხელშეკრულების გასაფორმებლად გთხოვთ ისარგებლოთ ქვემოთ მოცემული ფორმით