ტენდერები

შესასყიდი სერვერული,  სანახი აპარატურის და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა-ინტალაციის ჩამონათვალი, რაოდენობა, სპეციფიკაცია, მიწოდებისადგილი, მიწოდების  პირობები და ვადები მოცემულიასატენდერო დოკუმენტაციაში.
დალუქულ კონვერტში მოთავსებული სატენდეროგანაცხადი პოტენციურმა მიმწოდებლებმა უნდაწარადგინონ (გააგზავნონ) შპს “თბილისი ენერჯი”-შიშემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18ა, კანცელარია.
სატენდერო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა - 2024წლის 26 ივლისი, 17:00 საათი.
დამატებითი ინფორმაციისა და ცნობების მიღებაშესაძლებელია ტელ: 577998876 და ელექტრონულიფოსტის მისამართზე: procurement@te.ge

 

ტექნიკური დოკუმენტაცია.