საჯაროდ გამოქვეყნებული დადგენილებები

გაცნობებთ, რომ თუ შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების მხარისათვის ჩაბარება ვერ ხერხდება, ის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით საჯაროდ ცხადდება კომპანიის ადმინისტრაციულ შენობაში და ოფიციალურ ვებ. გვერდზე და მხარისათვის ჩაბარებულად ითვლება საჯაროდ გამოცხადებიდან მე-3 დღეს.
შენიშვნა: შპს "თბილისი ენერჯის" დასაბუთებული დადგენილების ჩაბარება შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ა. მიცკევიჩის ქ. #18ა.
 • სახელი
 • გვარი
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • ჯეობიზნეს
 • დეტალურად
 • ინდივიდუალური მეწარმე
 • ეკატერინე წიქარიშვილი
 • დეტალურად
 • ინდივიდუალური მეწარმე თინათინ
 • გევორკოვი
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • გელათი 95
 • დეტალურად
 • ინდივიდუალური მეწარმე
 • რევაზ თაბუკაშვილი
 • დეტალურად
 • შპს
 • ჯორჯია ინტერნეშენალ ედუქეიშენ ინვესტმენტი
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • ქართულ ესპანური სამშენებლო კომპანია 2017
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • ფასტ მოტორსი
 • დეტალურად
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • თოლია
 • დეტალურად
 • ნატო
 • ხელაძე