უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ
დაკისრებული უფლება-მოვალეობები:
სამუშაო გამოცდილება:მიღებული სერთიფიკატები: