სხვა ამბები

Tbilisi-enerjis-2023-wlis-saqmianobis-shejameba---s

თბილისი ენერჯის 2023 წლის საქმიანობის შეჯამება - საქმიანი დილა