ჩემი ბიზნესის ტარიფი

ჩემი ოჯახის ტარიფი

 

 

ბუნებრივი გაზის მოხმარების მიმდინარე ტარიფები არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის
    ბუნებრივი გაზის ტარიფი/ფასი 1 მ3 - ზე  
 ჩამონათვალი ბუნებრივი გაზის მიწოდების არეალი   მოხმარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით მიწოდების ტარიფი (ტრანსპორტირების ტარიფთან ერთად) დღგ-ს ჩათვლით განაწილების/გატარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით  დოკუმენტი
1.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები შპს "თბილისი ენერჯი"  1.290000 1.134075 0.155925 ხელშეკრულება
2.არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები დღგ-სგან განთავისუფლებული  შპს "თბილისი ენერჯი" 1.093220 0.961080 0.132140 ხელშეკრულება
3.ბუნებრივი გაზის გატარება გამანაწილებელ ქსელში  შპს "თბილისი ენერჯი" 0.155925 0.00000 0.155925 ხელშეკრულება
4.გაზგასამართი სადგურები  შპს "თბილისი ენერჯი"       ხელშეკრულება