ჩემი ოჯახის ტარიფი

ჩემი ოჯახის ტარიფი

 

ბუნებრივი გაზის მოხმარების ტარიფები საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის

    ბუნებრივი გაზის ტარიფი/ფასი 1 მ3 - ზე  
 ჩამონათვალი ბუნებრივი გაზის მიწოდების არეალი  მოხმარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით მიწოდების ტარიფი (ტრანსპორტირების ტარიფთან ერთად) დღგ-ს ჩათვლით განაწილების/გატარების ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით  დოკუმენტი
1.საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები შპს "თბილისი ენერჯი" 0.539708 0.383783 0.155925 ხელშეკრულება
2.საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები დღგ-სგან განთავისუფლებული შპს "თბილისი ენერჯი" 0.457380 0.325240 0.132140 ხელშეკრულება