მიმდინარე სამუშაოები

ამ გვერდზე შეგიძლიათ გადაამოწმოთ უბნების და ქუჩების მიხედვით,ბუნებრივი გაზის ქსელზე ავარიული გათიშვა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე ნახავთ რამდენი აბონენტი გაითიშა. ჩაწერეთ თბილისის კონკრეტული მუნიციპალიტეტი ან გადაამოწმეთ წითელი ნიშანი რუკაზე. ინფორმაცია რუკაზე განახლდება ავტომატურად, ცოცხალ რეჟიმში.