უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ

არკადი გოცაძე

არკადი გოცაძე

სწრაფი რეაგირების სამსახური (114)
ზეინკალიდაკისრებული უფლება-მოვალეობები:

  • სწრაფი რეაგირების სამსახურის (114) თანამშრომელი ადგილზე გამოცხადდება სპეციალური ავტომობილით, კომპანია „თბილისი-ენერჯის“ უნიფორმით და ტექნიკური აღჭურვილობით.

    ჯგუფი უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხოებას  -  გაზის ქსელზე დაზიანების შეკეთებას.

    სწრაფი რეაგირების სამსახურის (114) ყველა თანამშრომელი, რომელიც თქვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს, არის კვალიფიციური სპეციალისტი, კვალიფიკაციის ამაღლების და გაზმომარაგების სიტემაში არსებული უახლესი ტენდენციების გასაცნობად, სწრაფი რეაგირების სამსახურის (114) თანამშრომელებს სისტემატიურად უტარდებათ  შესაბამისი ტრეინინგები და აბარებენ სასერთიფიკატო გამოცდებს.

    სწრაფი რეაგირების სამსახურის (114) უსაფრთხოების სპეციალისტები სამუშაოს აწარმოებენ ჩვენს ქვეყანაში გაზის მეურნეობაში მოქმედი კანონმდებლობით.
სამუშაო გამოცდილება:

შპს "თბილისი ენერჯიში" დასაქმებულია 2009 წლიდან.მიღებული სერთიფიკატები: