უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ

კახაბერ რუხაძე

კახაბერ რუხაძე

სწრაფი რეაგირების სამსახური (114)
ოსტატიდაკისრებული უფლება-მოვალეობები:

სწრაფი რეაგირების სამსახურის (114) თანამშრომელი ადგილზე გამოცხადდება სპეციალური ავტომობილით, კომპანია „თბილისი-ენერჯის“ უნიფორმით და ტექნიკური აღჭურვილობით.

ჯგუფი უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხოებას  -  გაზის ქსელზე დაზიანების შეკეთებას.

სწრაფი რეაგირების სამსახურის (114) ყველა თანამშრომელი, რომელიც თქვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს, არის კვალიფიციური სპეციალისტი, კვალიფიკაციის ამაღლების და გაზმომარაგების სიტემაში არსებული უახლესი ტენდენციების გასაცნობად, სწრაფი რეაგირების სამსახურის (114) თანამშრომელებს სისტემატიურად უტარდებათ  შესაბამისი ტრეინინგები და აბარებენ სასერთიფიკატო გამოცდებს.

სწრაფი რეაგირების სამსახურის (114) უსაფრთხოების სპეციალისტები სამუშაოს აწარმოებენ ჩვენს ქვეყანაში გაზის მეურნეობაში მოქმედი კანონმდებლობით.
სამუშაო გამოცდილება:

შპს "თბილისი ენერჯიში" დასაქმებულია 2012 წლიდან.მიღებული სერთიფიკატები:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ენერგეტიკული პერსონალის სერთიფიკაციის ორგანო "ენერგეტიკოსი" - გაზის მეურნეობის მუშაკთა კომპეტენტურობის შესაბამისობის სერტიფიკატი, 2020 წელი.