სხვა ამბები

dgheidan-„Tbilisi-enerji“-komerciul-tarifs-amcirebs

დღეიდან „თბილისი ენერჯი“ კომერციულ ტარიფს ამცირებს

კომპანიათბილისი ენერჯისარასაყოფაცხოვრებო (კომერციულ) აბონენტებს,  ბუნებრივი გაზის ტარიფი11 თეთრით შეუმცირდათ .

ბუნებრივი გაზის ღირებულება ერთკუბურ მეტრზე 1.35 (ერთი ლარი და 35 თეთრი) ლარის ნაცვლადგანისაზღვრება 1.24 (ერთი ლარი და 24 თეთრი) ლარით, დამატებულიღირებულების გადასახადის ჩათვლით
შპსთბილისი ენერჯიდედაქალაქისუმსხვილესი ბუნებრივი გაზისგანაწილების ლიცენზიატია, რომელიცთითქმის ნახევარ მილიონზე მეტაბონენტს ემსახურება, მათ შორის20 000-მდე არასაყოფაცხოვრებო(კომერციულ)  მომხმარებელს.
აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომბუნებრივი გაზის ფასი არ იცვლებასაყოფაცხოვრებომომხმარებლებისთვის და ერთ კუბურმეტრზე ტარიფი კვლავ 0.539708 ლარია.

კომპანიათბილისი ენერჯიახორციელებს ბუნებრივი გაზისიმპორტს და გადახდას აწარმოებს აშშდოლარში. მომწოდებლების მიერშესასყიდი გაზის ფასის შემცირების  დაამასთან, აშშ დოლართან მიმართებითეროვნული ვალუტის გამყარებისგათვალისწინებით, კომპანიამ მიიღოგადაწყვეტილება შეამციროსარასაყოფაცხოვრებო ტარიფი.