უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ

სანდრო ჭუმბურიძე

სანდრო ჭუმბურიძე

საბურთალო-ნუცუბიძის მომსახურების ცენტრი
ტექნიკოსიდაკისრებული უფლება-მოვალეობები:

 • ახლად გაზიფიცირებულ ფართებში გაზგაყვანილობის ქსელის, მოწყობილობების პროექტთან შესაბამისობის შემოწმება და გაზის პირველადი ჩართვა;
 • აბონენტებისთვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება გაზის მოწყობილობებისა და დანადგარების უსაფრთხო გამოყენების შესახებ;
 • გაზმომარაგების ქსელებსა და მოწყობილობებში გაზის  გაჟონვის შემთხვევების დროული  გამოვლენა და მათ აღმოსაფხვრელად სათანადო ზომების მიღება;
 • მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების დარღვევით დამონტაჟებული გაზის ხელსაწყოების ქსელიდან ჩახსნა, ხოლო განმეორებით (თვითნებურად) მიერთების შემთხვევაში (დარღვევის გამოსწორებამდე) გაზმომარაგების შეწყვეტა;
 • მრიცხველის დემონტაჟი/მონტაჟი, გაზის ონკანების შეცვლა/შეპოხვა;
 • გეგმიურად და არაგეგმიურად გათიშული აბონენტების ჩართვა;
 • გაზმომარაგების ქსელში წნევის პერიოდული შემოწმება;
 • მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტებისა და უსაფრთხოების წესების მკაცრი დაცვის უზრუნველყოფა;
 • საცალო მომხმარებლების მფლობელობაში არსებული გაზგაყვანილობის და გაზის დანადგარების/ხელსაწყოების გეგმიური შემოწმება. შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა;
 • აღრიცხვის კვანძისა და გაზის ქსელის შემოწმება/დათვალიერება, დარღვევის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირების მოხდენა;
 • ბუნებრივი გაზის უკონონო მოხმარების (დატაცების) ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი ზომების მიღება (გაზმომარაგების შეწყვეტა, მრიცხველის მოხსნა და ა.შ)

 
სამუშაო გამოცდილება:

შპს ,,თბილისი ენერჯიში" დასაქმებულია 2020 წლიდან.მიღებული სერთიფიკატები: