სხვა ამბები

Tbilisi-enerjis-Tanamshromelis-vinaobis-da-gamocdil

თბილისი ენერჯის თანამშრომელის ვინაობის და გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება უკვე www.te.ge-ს საშუალებით არის შესაძლებელი