• ორგანიზაციის ცხელი ხაზი: 240 40 04
  • სწრაფი რეაგირების სამსახური: 114

სიახლეები

co-ceo-klavs

CO (ცეო) კლავს!

usafrTxo-zamTari

უსაფრთხო ზამთარი

მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოები