კარიერა

კომპანიის მენეჯმენტისაგან


ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ ნიჭიერ და მიზანდასახულ ადამიანებს, რომ „თბილისი ენერჯის“ დიდ და წარმატებულ გუნდს შემოუერთდნენ.
ჩვენთან თანამშრომლობა საშუალებას მოგცემთ განვითარდეთ და გაიზარდოთ პროფესიულად და ამ ნაბიჯით თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალოთ.


თუ თვლით, რომ ხართ კომუნიკაბელური, შეგწევთ უნარი მოუსმინოთ, იზრუნოთ და გადაჭრათ პრობლემები, მაშინ თქვენთვის ძალიან საინტერესო და აზარტულია გააცნობიეროთ, მიიღოთ და მოაგვაროთ ყველა საკითხი რასაც მომხმარებელი ითხოვს ბუნებრივი გაზის სფეროში. საქმისადმი ასეთი მიდგომით კი კომპანიის წარმატებაში მიიღებთ მონაწილეობას.

„თბილისი ენერჯის“ მენეჯმენტი, პროფესიონალ და მეგობრულ გუნდთან ერთად, ზრუნავს საინტერესო სამუშაო გარემოში მიიღოთ გამოცდილება. მუშაობის პარალელურად გუნდი ყოველთვის ახერხებს პერიოდულად, კორპორატიული საღამოებით, ექსკურსიებით და სხვა კულტურული ღონისძიებებით განტვირთვას.

„თბილისი ენერჯის“ მენეჯმენტი მუდმივად ზრუნავს თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებასა და წინსვლაზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გუნდის თითოეული წევრის მონაწილეობა კომპანიის შემდგომ წარმატებაში. თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ პერსონალური განვითარების სისტემით, რომლის საფუძველზეც თანამშრომელი შეძლებს ჩვენთან ერთად დაგეგმოს საკუთარი პროფესიული და კარიერული ზრდა ბუნებრივი გაზის ინჟინერიის, ქოლცენტრის, ფინანსების, IT, მარკეტინგის და სხვა სპეციალობებში.

„თბილისი ენერჯის“ მენეჯმენტი მუდმივად ზრუნავს თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებასა და წინსვლაზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გუნდის თითოეული წევრის მონაწილეობა კომპანიის შემდგომ წარმატებაში. თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ პერსონალური განვითარების სისტემით, რომლის საფუძველზეც თანამშრომელი შეძლებს ჩვენთან ერთად დაგეგმოს საკუთარი პროფესიული და კარიერული ზრდა ბუნებრივი გაზის ინჟინერიის, ქოლცენტრის, ფინანსების, IT, მარკეტინგის და სხვა სპეციალობებში.

რეზიუმეს გამოგზავნის შემდეგ, კანდიდატი გადის რამოდენიმე ეტაპს -
            * რეზიუმეს განხილვა
            * ზოგადი ტესტირება
            * გასაუბრება
            * სტაჟირება (საჭიროების შემთხვევაში)
იხილეთ მიმდინარე ვაკანსიები. დაინტერესების შემთხვევაში შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა და ატვირთეთ თქვენი რეზიუმე.

წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს დიდ და საამაყო გუნდში მოსახვედრად.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი განათლება;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ტექნიკური ინგლისური ენის ცოდნა;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ უზრუნველყოფს მოქმედ აპლიკაციურ პროგრამაში ცვლილებების აღრიცხვას და განხორციელებას;
 • ▶ აკონტროლებს დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ დავალებების შესრულების ხარისხს და ვადებს, მათ შორის, კონსულტაციის, შემუშავების, ტესტირების, დოკუმენტაციისა და კომერციულ ექსპლუატაციაში განხორციელების ეტაპებს;
 • ▶ უზრუნველყოფს პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების/ცვლის ყოველი ეტაპის დოკუმენტაციას და სამუშაოს დამკვეთამდე შედეგის მიწოდებას;
 • ▶ აკონტროლებს და ითვალისწინებს დეპარტამენტის რესურსების განაწილებას პროექტებსა და ამოცანებს შორის;
 • ▶ უწევს მომხმარებლებს მეთოდოლოგიურ მხარდაჭერას პროგრამული უზრუნველყოფის  გამოყენების პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით;
 • ▶ ადმინისტრირებას უწევს სერვისის მოთხოვნებს, ცვლილებებს, სამუშაო ბრძანებებს ERP პროგრამულ უზრუნველყოფაში;
 • ▶ მონაწილეობს კომპანიის საინფორმაციო სისტემაში დანერგილი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების, პრეზენტაციებისა და სამომხმარებლო დოკუმენტაციის მომზადებასა და მომხმარებლების ტრენინგის ორგანიზებაში;
 • ▶ მონაწილეობას ღებულობს  სამსახურის  საქმიანობასთან დაკავშირებული მარეგულირებელ დოკუმენტების შემუშავებაში;
 • ▶ მონაწილეობს სამსახურის მუშაობის დაგეგმვაში;
 • ▶ უზრუნველყოფს სამსახურის მუშაობის ანგარიშების მასალების მომზადებას.
 • ▶ დასახული მიზნების მისაღწევად ადმინისტრატორი ახორციელებს შემდეგ ქმედებებს:
 • ▶ მხარდაჭერის სამსახურის უფროსისთვის ყოველთვიური ანგარიშების მომზადება, პროექტების და ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული დოკუმენტაციის მომზადება, ანგარიშების მომზადება მის ფუნქციურ მოვალეობებში შემავალ სხვა საკითხებზე;
 • ▶ ინფორმაციის მიწოდება პროგრამული პროდუქტის მომხმარებლებსა და დეპარტამენტის თანამშრომლებზე პროგრამული უზრუნველყოფაში შეტანილი ცვლილებებისა და და სერვისების დამატების შესახებ, აგრეთვე აპლიკაციაზე მუშაობის მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე, სამუშაო შეკვეთებზე, სერვისზე მოთხოვნისა და სერვის განყოფილებაში ცვლილებების შესახებ;

- პასუხისმგებელია ERP სისტემების გამართულ მუშაობასა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე. აკონტროლებს და არეგულირებს ERP სისტემების მუშაობას. მონაწილეობს სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციასა და კონფიგურაციაში. უზრუნველყოფს სისტემის პერიოდული სარეზერვო ასლების შენახვას. ახორციელებს  რეგულარულ პროცედურებს: მონაცემთა მთლიანობის შემოწმებას, დარღვევის შემთხვევაში მონაცემთა მთლიანობის აღდგენას. ასრულებს განახლებების ინსტალაციას. ადასტურებს სისტემაში ცვლილებებს და მონაწილეობს მომხმარებლისთვის ინსტრუქციების დაწერაში. პასუხისმგებელია მომხმარებლების ტრენინგზე და კონსულტაციაზე.

 • ▶ არასტანდარტული ტექნიკური პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება;
 • ▶ სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის საქართველოს კანონმდებლობისა და კომპანიის შიდასამართლებრივი აქტების საფუძველზე გადაწყვეტა;
 • ▶ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების შესახებ უშუალო ხელმძღვანელის დროული ინფორმირება;
 • ▶ დირექტორის კომერციულ და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებში, დეპარტამენტის უფროსის ან/და სამსახურის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება, რომლებიც ეხება სამსახურის საქმიანობას;

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ რეპორტების მომზადების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების(IT) პროექტების ორგანიზებისა და ადმინისტრირებაში;
 • ▶ MS Word;
 • ▶ MS Excel;
 • ▶ MS Outlook;
 • ▶ ინტერნეტის გამოცდილი მომხმარებელი.სასურველია Service Desk-ის და ERP სისტემების ცოდნა;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ან პროფესიული განათლება საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ქსელების ადმინისტრირების განხრით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ინგლისური ენის ცოდნა ვერბალური და წერითი კომუნიკაციისთვის;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ ოფისებისა და მონაცემთა დამუშავების ცენტრებში არსებული ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი და აღრიცხვა;
 • ▶ IT ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის სისტემის მართვა;
 • ▶ კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირება და საბაზისო დიაგნოსტირება;
 • ▶ კომპიუტერულ სისტემაში ხარვეზების გამოვლენა და მათი სწორად იდენტიფიცირება. საჭიროების შემთხვევაში ადმინისტრატორებთან კომუნიკაცია;
 • ▶ სხვა დაკავშირებული ამოცანების შესრულება;

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ უპირატესობა მიენიჭება IT ინფრასტრუქტურის ზოგად ცოდნას და ქსელების/სისტემების/ უსაფრთხოების/IP ტელეფონიის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილებას;
 • ▶ TCP/IP Basics;
 • ▶ VLAN;
 • ▶ VPN;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი განათლება;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ტექნიკური ინგლისური ენის ცოდნა;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ უზრუნველყოფს მოქმედ აპლიკაციურ პროგრამაში ცვლილებების აღრიცხვას და განხორციელებას;
 • ▶ აკონტროლებს დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ დავალებების შესრულების ხარისხს და ვადებს, მათ შორის, კონსულტაციის, შემუშავების, ტესტირების, დოკუმენტაციისა და კომერციულ ექსპლუატაციაში განხორციელების ეტაპებს;
 • ▶ უზრუნველყოფს პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების/ცვლის ყოველი ეტაპის დოკუმენტაციას და სამუშაოს დამკვეთამდე შედეგის მიწოდებას;
 • ▶ აკონტროლებს და ითვალისწინებს დეპარტამენტის რესურსების განაწილებას პროექტებსა და ამოცანებს შორის;
 • ▶ უწევს მომხმარებლებს მეთოდოლოგიურ მხარდაჭერას პროგრამული უზრუნველყოფის  გამოყენების პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით;
 • ▶ ადმინისტრირებას უწევს სერვისის მოთხოვნებს, ცვლილებებს, სამუშაო ბრძანებებს Service Desk პროგრამულ უზრუნველყოფაში;
 • ▶ მონაწილეობს კომპანიის საინფორმაციო სისტემაში დანერგილი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების, პრეზენტაციებისა და სამომხმარებლო დოკუმენტაციის მომზადებასა და მომხმარებლების ტრენინგის ორგანიზებაში;
 • ▶ მონაწილეობას ღებულობს  სამსახურის  საქმიანობასთან დაკავშირებული მარეგულირებელ დოკუმენტების შემუშავებაში;
 • ▶ მონაწილეობს სამსახურის მუშაობის დაგეგმვაში;
 • ▶ უზრუნველყოფს სამსახურის მუშაობის ანგარიშების მასალების მომზადებას.
 • ▶ დასახული მიზნების მისაღწევად ადმინისტრატორი ახორციელებს შემდეგ ქმედებებს:
 • ▶ მხარდაჭერის სამსახურის უფროსისთვის ყოველთვიური ანგარიშების მომზადება, პროექტების და ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული დოკუმენტაციის მომზადება, ანგარიშების მომზადება მის ფუნქციურ მოვალეობებში შემავალ სხვა საკითხებზე;

- ინფორმაციის მიწოდება პროგრამული პროდუქტის მომხმარებლებსა და დეპარტამენტის თანამშრომლებზე პროგრამული უზრუნველყოფაში შეტანილი ცვლილებებისა და და სერვისების დამატების შესახებ, აგრეთვე   აპლიკაციაზე მუშაობის მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე, სამუშაო შეკვეთებზე, სერვისზე მოთხოვნისა და სერვის განყოფილებაში ცვლილებების შესახებ;

 • ▶ პასუხისმგებელია Service Desk სისტემების გამართულ მუშაობასა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე. აკონტროლებს და არეგულირებს Service Desk სისტემების მუშაობას. მონაწილეობს სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციასა და კონფიგურაციაში. უზრუნველყოფს სისტემის პერიოდული სარეზერვო ასლების შენახვას. ახორციელებს რეგულარულ პროცედურებს: მონაცემთა მთლიანობის შემოწმებას, დარღვევის შემთხვევაში მონაცემთა მთლიანობის აღდგენას. ასრულებს განახლებების ინსტალაციას. ადასტურებს სისტემაში ცვლილებებს და მონაწილეობს მომხმარებლისთვის ინსტრუქციების დაწერაში. პასუხისმგებელია მომხმარებლების ტრენინგზე და კონსულტაციაზე.

 

 • ▶ არასტანდარტული ტექნიკური პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება;
 • ▶ სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის საქართველოს კანონმდებლობისა და კომპანიის შიდასამართლებრივი აქტების საფუძველზე გადაწყვეტა;
 • ▶ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების შესახებ უშუალო ხელმძღვანელის დროული ინფორმირება;
 • ▶ დირექტორის კომერციულ და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებში, დეპარტამენტის უფროსის ან/და სამსახურის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება, რომლებიც ეხება სამსახურის საქმიანობას.

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ რეპორტების მომზადების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების(IT) პროექტების ორგანიზებისა და ადმინისტრირებაში;
 • ▶ MS Word;
 • ▶ MS Excel;
 • ▶ MS Outlook;
 • ▶ ინტერნეტის გამოცდილი მომხმარებელი. სასურველია Service Desk-ის და ERP სისტემების ცოდნა;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ან პროფესიული განათლება საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ქსელების ადმინისტრირების განხრით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ინგლისური ენის ცოდნა ვერბალური და წერითი კომუნიკაციისთვის;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ არსებული სატელეფონო სისტემების ანალიზი და განვითარება;
 • ▶ IP და PBX სისტემების მართვა;
 • ▶ სატელეფონო პროვაიდერებთან ურთიერთობა;
 • ▶ სატელეფონო სისტემების მაღალდმდგრადობის უზრუნველყოფა;
 • ▶ ოფისებს შორის სატელეფონო ზარების უზრუნველყოფა;
 • ▶ VoIP მარშრუტიზაცია;
 • ▶ VoIP სისტემების დოკუმენტაციის მომზადება;
 • ▶ VoIP სისტემებთან დაკავშირებული ხარვეზების გამოვლენა, მათი სწორად იდენტიფიცირება და დროულად აღმოფხვრის უზრუნველყოფა;
 • ▶ VoIP მოწყობილობების კონფიგურირება;
 • ▶ VoIP სისტემების მონიტორინგი;
 • ▶ სხვადასხვა მიგრაციის სქემებზე მუშაობა;
 • ▶ სხვა დაკავშირებული ამოცანების შესრულება;

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ IT ინფრასტრუქტურის სიღრმისეული ცოდნა;
 • ▶ Asterisk;
 • ▶ SIP (chansip, pjsip), IAX;
 • ▶ IVR;
 • ▶ CDR Reporting;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ან პროფესიული განათლება საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ქსელების ადმინისტრირების განხრით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ტექნიკური ინგლისური ენის ცოდნა;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ კომპიუტერული სისტემების ყოველდღიური მონიტორინგი და შეფასება;
 • ▶ კომპიუტერული ინციდენტების იდენტიფიცირება და მათზე რეაგირება;
 • ▶ კომპიუტერული ინციდენტებისა და უსაფრთხოების ზომების ანალიზი და ანგარიშგება;
 • ▶ დახმარების ჯგუფთან კოორდინაცია;
 • ▶ კომპიუტერების და ლოკალური ქსელის ზედამხედველობა და ტექნიკური პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში დროული რეაგირება;
 • ▶ კომპიუტერული ტექნიკის გაუმართაობისა და  პროგრამული უზრუნველყოფის ხარვეზების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრა;
 • ▶ სამსახურის საქმიანობასათან დაკავშირებული ანგარიშების წარმოება;
 • ▶ მოხსენებითი და სამსახურებრივი ბარათების პროექტების მომზადება;
 • ▶ სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის საქართველოს კანონმდებლობისა და კომპანიის შიდასამართლებრივი აქტების საფუძველზე გადაწყვეტა;
 • ▶ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების შესახებ უშუალო ხელმძღვანელის დროული ინფორმირება;
 • ▶ დირექტორის კომერციულ და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებში, დეპარტამენტის უფროსის ან/და სამსახურის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება, რომლებიც ეხება სამსახურის საქმიანობას;
 • ▶ სხვა მოვალეობები, რომლებსაც განსაზღვრავს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი ტექნიკური განათლება ან პროფესიული განათლება საინფორმაციო ტექნლოგიების მიმართულებით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ტექნიკური ინგლისური ენის ცოდნა;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ ახორციელებს სამუშაოებს მონაცემთა ცენტრში შემოსული ინფორმაციის ანალიზისა და ავტომატიზირებული დამუშავების უზრუნველსაყოფად,  კომერციული და სხვა ტიპის საწარმოო ამოცანების გადაჭრის ტექნოლოგიების დასანერგად.
 • ▶ მონაწილეობს მონაცემთა დამუშავების სისტემებისა და კომპიუტერული პროგრამული სისტემების დიზაინში.
 • ▶ ახორციელებს გამოთვლითი პროცესის განხორციელებასთან დაკავშირებულ მოსამზადებელ ოპერაციებს, აკონტროლებს მანქანების მუშაობას.
 • ▶ ადგენს ინფორმაციის დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესის მარტივ დიაგრამებს, ამოცანების ამოხსნის ალგორითმებს, გადართვის სქემებს, განლაგებას, სამუშაო ინსტრუქციებს და მათთვის აუცილებელ განმარტებებს.
 • ▶ შეიმუშავებს მარტივი ამოცანების გადაჭრის პროგრამებს, ატარებს მათ გამართვას და სამუშაოს ცალკეული ეტაპების ექსპერიმენტულ შემოწმებას.
 • ▶ ასრულებს სამუშაოებს ტექნიკური მონაცემების მატარებლების მომზადებაზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ მონაცემთა ავტომატურ შეყვანას კომპიუტერში, ნორმატიული და საცნობარო ფონდის ინდიკატორების დაგროვებასა და სისტემატიზაციაზე, გამავალი დოკუმენტების ფორმების შემუშავებაზე, საჭირო ცვლილებების შეტანასა და დროულ კორექტირებაზე, სამომხმარებლო პროგრამებზე.
 • ▶ მონაწილეობს ინფორმაციის დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესის სხვადასხვა ოპერაციების შესრულებაში (შესული ინფორმაციის მიღება და კონტროლი, საწყისი მონაცემების მომზადება, ინფორმაციის დამუშავება, გამავალი დოკუმენტაციის გაცემა და მომხმარებლისთვის გადაცემა).
 • ▶ აწარმოებს ჩანაწერებს კომპიუტერული დროის გამოყენების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესახებ.
 • ▶ ასრულებს მისი უშუალო ხელმძღვანელის ინდივიდუალურ სამსახურეობრივ დავალებებს.
 • ▶ არასტანდარტული ტექნიკური პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება;
 • ▶ სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის საქართველოს კანონმდებლობისა და კომპანიის შიდასამართლებრივი აქტების საფუძველზე გადაწყვეტა;
 • ▶ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების შესახებ უშუალო ხელმძღვანელის დროული ინფორმირება;
 • ▶ დირექტორის კომერციულ და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებში, დეპარტამენტის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება, რომლებიც ეხება სამსახურის საქმიანობას;

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ ძირითადი ფორმალიზებული პროგრამირების ენები.
 • ▶ შესრულებული სამუშაოს რეპორტინგის მეთოდები.
 • ▶ შრომის კანონმდებლობის საფუძვლები.
 • ▶ ძირითადი ფორმალიზებული პროგრამირების ენები.
 • ▶ პროგრამირების საფუძვლები.
 • ▶ აპლიკაციის პაკეტებისა და მონაცემთა ბაზების შემუშავების პრაქტიკა;
 • ▶ სტანდარტული ალგორითმული ენები;
 • ▶ წინადადებების ჩამოყალიბება ანალიზის შედეგების გამოყენება
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების, გუნდური მუშაობის, სტრესულ გარემოში მუშაობის, კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარები;
 • ▶ ანალიტიკური რეპორტების მომზადება;
 • ▶ MS Word, MS Excel, MS Outlook

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი ტექნიკური განათლება ან პროფესიული განათლება საინფორმაციო ტექნლოგიების მიმართულებით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ტექნიკური ინგლისური ენის ცოდნა;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ კონსულტაციას უწევს კომპანიის ადმინისტრაციას კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ.
 • ▶ ახორციელებს სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციას, კონფიგურაციას და ოპტიმიზაციას და აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავებას.
 • ▶ კომპანიის ქვედანაყოფებისა და კორპორატიული ქსელის მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორებისთვის მეთოდოლოგიური დახმარების გაწევა;
 • ▶ სისტემური და გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის ხარვეზებისა და  გამართული ფუნქციონირების დარღვევების მიზეზების შესწავლა, მათი აღმოფხვრისა და პრევენციის წინადადებების შემუშავება, ავტომატური საინფორმაციო სისტემის ხარისხისა და სანდოობის გაუმჯობესების მიზნით;
 • ▶ კომპანიის საინფორმაციო სისტემაში დასანერგი  გადაწყვეტილებების მიღების ტესტირებაში მონაწილეობა და მონიტორინგი.
 • ▶ შეიმუშავებს, განიხილავს და ამტკიცებს  სამუშაოს გეგმა;
 • ▶ არასტანდარტული ტექნიკური პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება;
 • ▶ სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის საქართველოს კანონმდებლობისა და კომპანიის შიდასამართლებრივი აქტების საფუძველზე გადაწყვეტა;
 • ▶ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების შესახებ უშუალო ხელმძღვანელის დროული ინფორმირება;
 • ▶ დირექტორის კომერციულ და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებში, დეპარტამენტის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება, რომლებიც ეხება სამსახურის საქმიანობას;

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ მიმდინარე პრობლემების გადასაჭრელად სავარაუდო მეთოდებისა და სტანდარტული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება.
 • ▶ აპლიკაციის პაკეტებისა და მონაცემთა ბაზების შემუშავების პრაქტიკა; კომპიუტერული გრაფიკისა და საექსპერტო სისტემები.
 • ▶ სტანდარტული ალგორითმული ენები;
 • ▶ ალგორითმის სიჭარბის და არასისრულის ამოცანები გადაჭრის ;
 • ▶ წინადადებების ჩამოყალიბება ანალიზის შედეგების გამოყენება
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების, გუნდური მუშაობის, სტრესულ გარემოში მუშაობის, კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარები;
 • ▶ ანალიტიკური რეპორტების მომზადება;
 • ▶ MS Word, MS Excel, MS Outlook;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ან პროფესიული განათლება საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ქსელების ადმინისტრირების განხრით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ინგლისური ენის ცოდნა ვერბალური და წერითი კომუნიკაციისთვის;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ სერვერების პროგრამული უზრუნველყოფა;
 • ▶ მონაცემთა სანახი სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფა;
 • ▶ IT ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის სისტემაში ობიექტების მართვა;
 • ▶ AD სისტემების მართვა (მომხმარებელები, ჯგუფები, პოლისები);
 • ▶ Mail სერვერების/სერვისის მომხმარებლების და ჯგუფების მართვა;
 • ▶ პროგრამული და სერვერულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარვეზების გამოვლენა, მათი სწორად იდენტიფიცირება და დროულად აღმოფხვრის უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში მწარმოებელთან კომუნიკაცია;
 • ▶ სხვა დაკავშირებული ამოცანების შესრულება;
 • ▶ პროგრამული და სერვერულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარვეზების გამოვლენა, მათი სწორად იდენტიფიცირება და დროულად აღმოფხვრის უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში მწარმოებელთან კომუნიკაცია;
 • ▶ ინტერნეტ და სატელეფონო პროვაიდერებთან კომუნიკაცია;
 • ▶ სხვადასხვა მიგრაციის სქემებზე მუშაობა;
 • ▶ სხვა დაკავშირებული ამოცანების შესრულება;

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ უპირატესობა მიენიჭება IT ინფრასტრუქტურის ზოგად ცოდნას და ქსელების/სისტემების/ უსაფრთხოების/IP ტელეფონიის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილებას;
 • ▶ კომპიუტერის ინჟინერიის ზოგადი ცოდნა (Software/Hardware): Microsoft Windows Server; Microsoft Office; Microsoft SQL Server (საბაზისო); Corporate Antivirus; Corporate E-Mail; VPN;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში ან პროფესიული განათლება საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ქსელების ადმინისტრირების განხრით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ინგლისური ენის ცოდნა ვერბალური და წერითი კომუნიკაციისთვის;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ ოფისებში მომხმარებელთა ქსელის მართვა;
 • ▶ Wi-Fi ქსელის მართვა;
 • ▶ VoIP ქსელის მართვა;
 • ▶ კომპიუტერული ქსელის საბაზისო დიაგნოსტირება;
 • ▶ კომპიუტერული ქსელის ინფრასტრუქტურის დოკუმენტირება;
 • ▶ Firewall-ებზე წვდომების მართვა;
 • ▶ კომპიუტერული ქსელში ხარვეზების გამოვლენა, მათი სწორად იდენტიფიცირება და დროულად აღმოფხვრის უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში მწარმოებელთან კომუნიკაცია;
 • ▶ სხვა დაკავშირებული ამოცანების შესრულება;

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ TCP/IP;
 • ▶ Cisco IOS;
 • ▶ Fortinet;
 • ▶ VLAN;
 • ▶ Routing (Static, OSPF, EIGRP);
 • ▶ VPN;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ან პროფესიული განათლება საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ქსელების ადმინისტრირების განხრით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ინგლისური ენის ცოდნა ვერბალური და წერითი კომუნიკაციისთვის;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ მონაცემთა დამუშავების ცენტრებში ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება;
 • ▶ სერვერების ფიზიკური და პროგრამული მართვა;
 • ▶ ვირტუალიზაციის კლასტერების დაგეგმარება და მართვა;
 • ▶ მონაცემთა სანახი სისტემების ფიზიკური და პროგრამული მართვა;
 • ▶ IT ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის სისტემის დაგეგმარება და მართვა;
 • ▶ სარეზერვო სანახი სისტემის დაგეგმარება და მართვა;
 • ▶ AD სისტემების დანერგვა;
 • ▶ Mail სერვერების/სერვისის დაგეგმარება და მართვა;
 • ▶ TLS სერტიფიკატების მართვა;
 • ▶ CA სერვისის მართვა;
 • ▶ WEB სერვერების დაგეგმარება და მართვა;
 • ▶ Load Balancer დაგეგმარება და მართვა;
 • ▶ Cloud გადაწყვეტილებებთან მუშაობა (AWS);
 • ▶ დომეინების და DNS სერვერების დაგეგმარება და მართვა;
 • ▶ პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირების დაგეგმარება და მართვა;
 • ▶ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული კომპონენტის დოკუმენტაციის მომზადება;
 • ▶ პროგრამული და სერვერულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარვეზების გამოვლენა, მათი სწორად იდენტიფიცირება და დროულად აღმოფხვრის უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში მწარმოებელთან კომუნიკაცია;
 • ▶ ინტერნეტ და სატელეფონო პროვაიდერებთან კომუნიკაცია;
 • ▶ სხვადასხვა მიგრაციის სქემებზე მუშაობა;
 • ▶ სხვა დაკავშირებული ამოცანების შესრულება;

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ IT ინფრასტრუქტურის სიღრმისეული ცოდნა;
 • ▶ მონაცემთა სანახ სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • ▶ ფიზიკურ სერვერებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • ▶ Microsoft Active Directory მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • ▶ Linux OS Advanced (RHEL/Debian Based);
 • ▶ Nginx & Apache Web Servers;
 • ▶ Load Balancers (Nginx, F5);
 • ▶ Veeam Backup & Replication;
 • ▶ Microsoft SQL Servers (Basics);
 • ▶ VMWare ESX;
 • ▶ VMWare Vcenter;
 • ▶ Docker/Docker Compose           

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ან პროფესიული განათლება საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ქსელების ადმინისტრირების განხრით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ინგლისური ენის ცოდნა ვერბალური და წერითი კომუნიკაციისთვის;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ ოფისებისა და მონაცემთა დამუშავების ცენტრების ქსელის დაგეგმარება;
 • ▶ Wi-Fi ქსელის დაგეგმარება;
 • ▶ VoIP ქსელის დაგეგმარება;
 • ▶ BGP ქსელის მარშრუტიზაცია;
 • ▶ შიდა მარშრუტიზაციის დაგეგმარება;
 • ▶ APN ქსელის უზრუნელყოფა;
 • ▶ პარტნიორ კომპანიებთან VPN კავშირების უზრუნველყოფა;
 • ▶ კომპიუტერული ქსელის ინფრასტრუქტურის დიზაინი და დოკუმენტირება;
 • ▶ Firewall-ების დაგეგმარება და საბაზისო კონფიგურაციების მომზადება;
 • ▶ სხვადასხვა მიგრაციის გეგმებზე მუშაობა;
 • ▶ კომპიუტერული ქსელში ხარვეზების გამოვლენა, მათი სწორად იდენტიფიცირება და დროულად აღმოფხვრის უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში მწარმოებელთან კომუნიკაცია;
 • ▶ სხვა დაკავშირებული ამოცანების შესრულება;

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ TCP/IP;
 • ▶ Cisco IOS;
 • ▶ HPE Switching;
 • ▶ Fortinet Advanced;
 • ▶ VLAN;
 • ▶ STP, MSTP, RSTP;
 • ▶ Port Security;
 • ▶ MPLS;
 • ▶ Routing (Static, OSPF, EIGRP, BGP);
 • ▶ VPN;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის 30 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ▶ საშუალო, სპეციალური ან/და უმაღლესი განათლება;
 • ▶ მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება (უმაღლესი განათლების არქონის შემთხვევაში);
 • ▶ ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა სასაუბრო დონეზე;
 • ▶ საოფისე პროგრამების ცოდნა საბაზისო დონეზე;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ სასურველია მომხმარებელთა მომსახურების სტანდარტების ცოდნა;
 • ▶ სასურველია მომსახურების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ სატელეფონო ზარების მიღება და მომსახურება დადგენილი გრაფიკისა და ცვლების შესაბამისად;
 • ▶ საჭიროების შემთხვევაში მომხმარებლებთან დაკავშირება კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის შეფასების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მიზნით;
 • ▶ დაზუსტებული ინფორმაციის გაცემა კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებზე:
 • ▶ წყვეტის (გეგმური, არაგეგმური) არსებობის შემთხვევაში – მისი მიზეზი და სავარაუდო ხანგრძლივობა;
 • ▶ მომხმარებლის მიმდინარე და/ან დაგროვილი დავალიანების ოდენობა და გადახდის ბოლო ვადა;
 • ▶ დავალიანების გადაუხდელობისთვის გათიშული მომხმარებლის მიერ დავალიანების დაფარვის შემთხვევაში – მომარაგების აღდგენის სავარაუდო დრო და მოთხოვნის შესრულების ეტაპი;
 • ▶ გადანაწილებული დავალიანების გადახდის გრაფიკის შესახებ ინფორმაცია;
 • ▶ აბონენტად რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის წარდგენის წესი და პირობები;
 • ▶ ახალი მომხმარებლის მიერთების წესი და პირობები;
 • ▶ საწარმოს მიერ მომხმარებელზე ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემთხვევაში, მისი გასაჩივრების წესი და ვადა;
 • ▶ კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ ორგანიზებულობა;
 • ▶ პუნქტუალობა;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნება;
 • ▶ გუნდურად მუშაობის უნარი;
 • ▶ კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარი;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
 • ▶ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • ▶ ინფორმაციის მოპოვების და დარწმუნების უნარები;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება
 • ▶ სტაჟირება-სწავლება;

 

ჩვენ  გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო რეჟიმი: ცვლიანობის გრაფიკის შესაბამისად;

სამუშაო ადგილი:  დისტანციურად (სტაჟირებისა და გამოსაცდელი ვადის დასრულების შემდეგ);

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge და ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად მიუთითოთ ვაკანსიის სრული დასახელება ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/  ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ▶ საშუალო, სპეციალური ან/და უმაღლესი განათლება;
 • ▶ მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება (უმაღლესი განათლების არქონის შემთხვევაში);
 • ▶ ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა სასაუბრო დონეზე;
 • ▶ საოფისე პროგრამების ცოდნა საბაზისო დონეზე;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ სასურველია მომხმარებელთა მომსახურების სტანდარტების ცოდნა;
 • ▶ სასურველია დოკუმენტაციასთან მუშაობის გამოცდილება;
 • ▶ სასურველია მომსახურების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ მომსახურების სივრცეებში ვიზიტორების მიღება და მომსახურების გაწევა ეთიკის ნორმებისა და მომსახურების სტანდარტების დაცვით;
 • ▶ მოქალაქეთა მომართვის იდენტიფიცირება, დადგენილი წესის შესაბამისად მოქალაქეთა განცხადებებისა და წერილების რეგისტრაცია;
 • ▶ მოქალაქეთა საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მათი განაცხადის/განცხადების, წერილებისა და მომართვების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, დადგენილი წესის შესაბამისად;
 • ▶ ხელშეკრულებების გაფორმება და შესაბამის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ან მონაცემთა ბაზაში ასახვა;
 • ▶ საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეებთან უკუკავშირი კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის შეფასების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მიზნით;
 • ▶ კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ ორგანიზებულობა;
 • ▶ პუნქტუალობა;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნება;
 • ▶ გუნდურად მუშაობის უნარი;
 • ▶ კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარი;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
 • ▶ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • ▶ ინფორმაციის მოპოვების და დარწმუნების უნარები;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ ტესტირება;
 • ▶ გასაუბრება
 • ▶ სტაჟირება-სწავლება;

 

ჩვენ  გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge და ელ - ფოსტის "subject" ველში აუცილებლად მიუთითოთ ვაკანსიის სრული დასახელება ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

სამუშაო რეჟიმი: ორშაბათი- პარასკევი, 09:00-18:00 საათამდე

სამუშაო ადგილი:  ქ, თბილისი. შპს ,,თბილისი ენერჯის“ მომსახურების სივრცეები

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/  ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ▶ საშუალო განათლება;
 • ▶ მექნიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობა B კატეგორია;
 • ▶ მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ ავარიული სიტუაციების ლოკალიზაცია-ლიკვიდაციის მიზნით სამუშაოებში მონაწილეობა;
 • ▶ სწრაფი რეაგირების ჯგუფის გამოძახების / შემთხვევის ადგილზე გადაყვანის მიზნით, ავტომობილის მართვა;
 • ▶ გაზის მეურნეობის ტექნიკური და სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა მკაცრი დაცვა;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ ორგანიზებულობა;
 • ▶ პუნქტუალობა;
 • ▶ გუნდურად მუშაობის უნარი;
 • ▶ კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარი;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);
 • ▶ მართვის მოწმობის ასლი;

 

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეს შეფასება, ტესტირება, გასაუბრება, სტაჟირება;

 

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

ჩვენ  გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო რეჟიმი: ორშაბათი- პარასკევი,  09:00-18:00 საათამდე;

ანაზღაურება შეთანხმებით;

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  და ელ-ფოსტის "subject" ველში  აუცილებლად მიუთითეთ  ვაკანსიის სრული დასახელება;

რეზიუმეს  მიღების  ბოლო ვადა:  2022 წლის  14 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალური ქსელში  - https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/   ან ჩვენი ვებ-გვერდით -  https://www.te.ge

 

გისურვებთ წარმატებას!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ▶ პროფესიული ან/და უმაღლესი განათლება ტექნიკური ან ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით;
 • ▶ გაზის სფეროში ორწლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • ▶ ტექნიკური ან ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით განათლების არქონის შემთხვევაში, ბუნებრივი გაზის სფეროში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება;
 • ▶ მექნიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობა B კატეგორია;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ შემთხვევის ადგილის დათვალიერება სპეციალური აპარატურის გამოყენებით;
 • ▶ ავარიული სიტუაციის სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;
 • ▶ გამანაწილებელ ქსელზე გაჟონვის აღმოფხვრა;
 • ▶ გაზის მეურნეობის ტექნიკური და სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა მკაცრი დაცვა;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ ორგანიზებულობა;
 • ▶ პუნქტუალობა;
 • ▶ გუნდურად მუშაობის უნარი;
 • ▶ კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარი;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);
 • ▶ მართვის მოწმობის ასლი;
 • ▶ შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეს შეფასება, ტესტირება, გასაუბრება, სტაჟირება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

ჩვენ  გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო რეჟიმი: ცვლები  -  24 საათი,  სამ დღეში ერთხელ;

ანაზღაურება შეთანხმებით;

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  და ელ-ფოსტის "subject" ველში  აუცილებლად მიუთითეთ  ვაკანსიის დასახელება;

რეზიუმეს  მიღების  ბოლო ვადა:  2022 წლის  14 აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალური ქსელში  - https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/   ან ჩვენი ვებ-გვერდით -  https://www.te.ge

 

გისურვებთ წარმატებას!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ▶ საშუალო /პროფესიული ან უმაღლესი განათლება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ დავალიანების მქონე აბონენტებისათვის გაზით მომარაგების შეწყვეტა და მათი შემდგომი ზედამხედველობა;
 • ▶ დავალიანების გამო გათიშული აბონენტების მუდმივი მონიტორინგი, მათ მიერ გაზის მიწოდების თვითნებურად აღდგენის ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება;
 • ▶ გაზმომარაგების დადგენილ ვადებში აღდგენა იმ მომხმარებლებთან, რომელთაც დაფარეს არსებული დავალიანება;
 • ▶ გაზის მომარაგების შეწყვეტა/აღდგენის შესახებ ინფორმაციის დროულად და სწორად დაფიქსირება შესაბამის ელექტრონულ საშუალებებში;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ ორგანიზებულობა;
 • ▶ პუნქტუალობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარი;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეს შეფასება, ტესტირება, გასაუბრება, სტაჟირება-სწავლება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

ჩვენ  გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი: ორშაბათი- პარასკევი,  09:00-18:00 საათამდე.

ანაზღაურება შეთანხმებით;

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge და ელ-ფოსტის "subject" ველში  აუცილებლად მიუთითეთ  ვაკანსიის დასახელება;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალური ქსელში  - https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/   ან ჩვენი ვებ-გვერდით -  https://www.te.ge

 

გისურვებთ წარმატებას!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • საშუალო /პროფესიული ან უმაღლესი განათლება;

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ კომპანიაში შემუშავებული კომერციული ციკლის შესაბამისად გაზის მრიცხველის ზუსტი ჩვენების აღება, მრიცხველზე მკაფიოდ გარჩევადი (ხარისხიანი) ფოტოსურათის გადაღება (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ობიექტური მიზეზით შეუძლებელია ფოტოს გადაღება) და პლანშეტურ კომპიუტერში დაფიქსირება;
 • ▶ აბონენტებისათვის ქვითრების, შეტყობინებების, ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების დადგენილ ვადაში მიწოდება;
 • ▶ აბონენტებთან მოწყობილი აღრიცხვის კვანძის, გამანაწილებელი ქსელის, გაზის დანადგარების და ხელსაწყოების დათვალიერება, დათვალიერების შედეგების შეტანა შესაბამის რეესტრში ან/და აღრიცხვის ელექტრონულ საშუალებაში;
 • ▶ თავის სამოქმედო არეალში გაზგამანაწილებელი ქსელის სისტემატიური მეთვალყურეობა, მასზე შესაძლო თვითნებური მიერთებისა და გაზის დატაცების ფაქტების გამოსავლენად;
 • ▶ თავის სამოქმედო არეალში რეგისტრირებული აბონენტების საკონტაქტო მონაცემებში ცვლილებების დაფიქსირება და ასახვა შესაბამის რეესტრებში ან/და აღრიცხვის ელექტრონულ საშუალებაში;
 • ▶ აღრიცხვის კვანძებზე ლუქების და დალუქვის მთლიანობის შემოწმება და თითოეული დარღვევის ფაქტის შესახებ ინფორმაციის დადგენილი წესით გადაცემა;
 • ▶ მომხმარებლებთან დამონტაჟებული გაზის დანადგარებისა და ხელსაწყოების აღწერა (ინვენტარიზაცია), მრიცხველის წარმადობასთან გადამეტების, ასევე სხვა დარღვევების აღმოჩენა და შესაბამისი რეაგირება;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ ორგანიზებულობა;
 • ▶ პუნქტუალობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარი;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეს შეფასება, ტესტირება, გასაუბრება, სტაჟირება-სწავლება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

ჩვენ  გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი: ორშაბათი- პარასკევი,  09:00-18:00 საათამდე.

ანაზღაურება შეთანხმებით;

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge და ელ-ფოსტის "subject" ველში  აუცილებლად მიუთითეთ  ვაკანსიის დასახელება;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალური ქსელში  - https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/   ან ჩვენი ვებ-გვერდით -  https://www.te.ge

 

გისურვებთ წარმატებას!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ▶ საშუალო /პროფესიული ან უმაღლესი განათლება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • შენობების გაზმომარაგების ქსელის და მასზე არსებული მოწყობილობების შეუფერხებელი და უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველყოფა;
 • აბონენტებისათვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება გაზის მოწყობილობებისა და დანადგარების უსაფრთხო გამოყენების შესახებ;
 • გაზმომარაგების ქსელებსა და მოწყობილობებში გაზის გაჟონვის შემთხვევების დროული გამოვლნა და მათ აღმოსაფხვრელად სათანადო ზომების მიღება;
 • საცალო მომხმარებელების მფლობელობაში არსებული გაზგაყვანილობის და გაზის დანადგარების/ხელსაწყოების გეგმიური შემოწმება წინასწარ შედგენილი გრაფიკის მიხედვით, შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა;
 • გეგმიურად და არაგეგმიურად გათიშული აბონენტების ჩართვა შესაბამისი პროცედურების დაცვით;
 • აღრიცხვის კვანძისა და გაზის ქსელის შემოწმება/დათვალიერება, დარღვევის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირების მოხდენა;
 • მრიცხველის დემონტაჟი/მონტაჟი, მრიცხველის (დამცავი კარადის) გადალუქვა, გაზის ონკანების შეცვლა/ შეპოხვა და შესაბამის აქტში მონაცემების სწორად ასახვა;

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ ორგანიზებულობა;
 • ▶ პუნქტუალობა;
 • ▶ გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარი;
 • ▶ სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეს შეფასება, ტესტირება, გასაუბრება, სტაჟირება-სწავლება;

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

ჩვენ  გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი: ორშაბათი- პარასკევი,  09:00-18:00 საათამდე.

ანაზღაურება შეთანხმებით;

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge და ელ-ფოსტის "subject" ველში  აუცილებლად მიუთითეთ  ვაკანსიის დასახელება;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალური ქსელში  - https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/   ან ჩვენი ვებ-გვერდით -  https://www.te.ge

 

გისურვებთ წარმატებას!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ საშუალო განათლება;
 • ▶ სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობა (C კატეგორია);
 • ▶ მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ სატვირთო ავტომანქანის მართვა;
 • ▶ სატვირთო ავტომანქანით მოძრაობა თბილისში, ინერტული მასალების გადაადგილება;

 

უნარები:

 • ▶ მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • ▶ შედეგზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ სტრესულ და საგანგებო სიტუაციებში ეფექტურად მუშაოების უნარი;

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა
 • ▶ გასაუბრება

 

ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას
 • ▶ მეგობრულ გარემოს
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/  ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ საშუალო განათლება;
 • ▶ სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობა (S კატეგორია);
 • ▶ მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ ექსკავატორ დამტვირთველის მართვა და ოპერირება;
 • ▶ მიწის ჭრის სამუშაოები კომუნიკაციების დაუზიანებლად;

 

უნარები:

 • ▶ მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • ▶ შედეგზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ სტრესულ და საგანგებო სიტუაციებში ეფექტურად მუშაოების უნარი;

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა
 • ▶ გასაუბრება

 

ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას
 • ▶ მეგობრულ გარემოს
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ პროფესიული ან უმაღლესი განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით;
 • ▶ სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ ტექნიკური ინგლისური ენის ცოდნა;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ კომპანიის შიდა და გარე პროექტებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, განვითარება, დანერგვა.

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • ▶ C# .Net .NET Core MVC / Entity Framework
 • ▶ HTML/CSS/JS
 • ▶ Web დეველოპმენტი
 • ▶ MySQL/MS SQL
 • ▶ PHP

 

უნარ-ჩვევები:

 • ▶ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ▶ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ▶ დეტალებზე ორიენტირებულობა;

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის  აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • ▶ რეზიუმე ქართულ ენაზე (CV);

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა;
 • ▶ გასაუბრება;

 

ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
 • ▶ მეგობრულ გარემოს;
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;

 

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება) ან  ჩააბაროთ კომპანიის მომსახურების ცენტრებში;

რეზიუმეს  შემოტანის ბოლო ვადაა  2022  წლის  14  აგვისტო;

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/ ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ▶ სპეციალური განათლება (შემდუღებლის კურსები) და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი  მოწმობის ქონა;
 • ▶ საშუალო ან პროფესიული განათლება

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ▶ სპეციალობით პრაქტიკული მუშაობის არანაკლებ ორწლიანი გამოცდილება;
 • ▶ ფოლადის მარკის მიხედვით შედუღების წესის შერჩევის მეთოდების ცოდნა;
 • ▶ აირშედუღების დარგში მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების ცოდნა;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ▶ დეტალების, კვანძების და კონსტრუქციების ხელით შედუღება, ჭრა;
 • ▶ მილებისა და დამხშობების ჟანგბადით ჭრა;
 • ▶ გაზის მეურნეობის ტექნიკური უსაფრთხოების, ტექნიკის საწარმოო სანიტარიის, სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა მკაცრი დაცვა;

 

უნარები:

 • ▶ მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • ▶ შედეგზე ორიენტირებულობა;
 • ▶ კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ▶ სტრესულ და საგანგებო სიტუაციებში ეფექტურად მუშაოების უნარი;

 

შერჩევის ეტაპები:

 • ▶ რეზიუმეების გადარჩევა
 • ▶ გასაუბრება
 • ▶ სტაჟირება (საჭიროების შემთხვევაში)

 

დასაქმების მსურველთა შერჩევის დროს, კომპანია გაითვალისწინებს covid-პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, როგორც კანდიდატის, ასევე  კომპანიის თანამშრომელთა და აბონენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

 

 ჩვენ გთავაზობთ:

 • ▶ პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას
 • ▶ მეგობრულ გარემოს
 • ▶ კარიერული ზრდის შესაძლებლობას

სამუშაო განრიგი:  09:00-18:00 საათამდე

ანაზღაურება შეთანხმებით

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეზიუმე  გამოაგზავნოთ ელ- ფოსტაზე: vacancies@te.ge  ( ელ - ფოსტის "subject" ველში  მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება).

კომპანიის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდით სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/EnergyTbilisi/  ან ჩვენი ოფიციალური  ვებ-გვერდით   https://www.te.ge

  გისურვებთ წარმატებებს!